Hal­lands Ny­he­ter li­ve­sän­der två fot­bolls­mat­cher i dag

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - GÖ­RAN SUNDBERG/TT

Eli­as Pet­ters­sons suc­céstart i NHL sät­ter hi­sto­ris­ka av­tryck i Van­cou­ver. Tre Kro­nors för­bunds­kap­ten Ri­kard Grön­borg ser inga be­gräns­ning­ar i 19-åring­ens ut­veck­ling: – Fort­sät­ter han ta de här ste­gen kan det bli hur bra som helst, sä­ger Grön­borg.

Med höft­må­let i se­ger­mat­chen mot Tam­pa Bay (4–1) har suc­céroo­ki­en från Ånge gjort fy­ra mål och to­talt sju po­äng på si­na fy­ra förs­ta mat­cher i NHL.

Det är den po­äng­mäs­sigt bäs­ta star­ten av en ny­kom­ling i Van­cou­ver på 40 år.

Då, säsongen 1978–79, riv­star­ta­de en an­nan blå­gul spe­la­re, Tho­mas Gra­din – se­dan många år vice chef för Van­cou­vers ama­törscou­ting – med åt­ta po­äng på fy­ra mat­cher.

MED PO­ÄNG I si­na fy­ra förs­ta mat­cher är Eli­as Pet­ters­son ba­ra en match från att tan­ge­ra klubb­re­kor­det från Don Tan­na­hill, som gjor­de po­äng i si­na fem förs­ta mat­cher för Van­cou­ver Ca­nucks för 46 år se­dan.

–Jag tror att han kom­mer bli rik­tigt bra, en spe­la­re att byg­ga la­get kring, det är jag över­ty­gad om. Han kom­mer att lan­da där öv­ri­ga svens­kar finns som är väl­digt bra i si­na lag, som Mi­ka Zi­ba­ne­jad, Ric­kard Ra­kell och Filip Fors­berg, sä­ger ju­ni­or­lands­la­gets för­bunds­kap­ten To­mas Mon­tén som har haft suc­cé­man­nen i ju­ni­or­lands­la­get de två se­nas­te sä­song­er­na.

RI­KARD GRÖN­BORG GLÄDS spe­ci­ellt över att svensk ishoc­key har fått fram en så vass mål­skytt.

–Vi törs­tar ju ef­ter mål­skyt­tar från Sve­ri­ge. Han kan stän­ka dit den från al­la möj­li­ga håll, han har ett grymt skott och nä­san för att gö­ra mål. Han är i rätt om­rå­de som se­nast när han höf­ta­de in puc­ken, sä­ger Tre Kro­nors för­bunds­kap­ten som tyc­ker att Pet­ters­son re­dan i VM vi­sa­de att han höll hög Nhl­ni­vå.

Pet­ters­son gjor­de ju suc­cé i Väx­jös guld­lag i fjol då han vann po­äng­li­gan bå­de i grundse­ri­en och slut­spe­let, tog Vm-guld med Tre Kro­nor och Jvm-sil­ver med Ju­niorkro­nor­na.

– Det kanske är fel att sä­ga att man in­te är för­vå­nad när han le­ve­re­rar som han gör, men han fort­sät­ter där han av­slu­ta­de i fjol. Han ha­de en steg­ring ef­ter JVM där han pe­a­ka­de and­ra hal­van av säsongen, sä­ger Mon­tén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.