Li­ve­sänd­ning

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 -

Hal­lands Ny­he­ter li­ve­sän­der vol­ley­boll­der­byt mel­lan Fal­ken­berg och Hyl­te/halm­stad un­der sön­da­gen. Sänd­ning­en star­tar 16.50 och mat­chen kom­men­te­ras av Mat­ti­as Nils­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.