Nu bör­jar all­va­ret

FOT­BOLL: ”DET KLART BÄS­TA STAFSINGE SOM JAG SPE­LAT I”

Hallands Nyheter - - Sport -

Den se­nas­te må­na­den har va­rit en lång vän­tan för Stafsinge IF. Re­dan i mit­ten av sep­tem­ber säk­ra­des kval­plat­sen och av­stån­det upp till se­ri­e­su­ve­rä­nen On­sa­la var långt.

– Det har verk­li­gen märkts på oss un­der de tre sista mat­cher­na att vi in­te ha­de nå­got att spe­la för, sä­ger Tor­björn ”Makrill” Johansson, som är en av de rik­ti­ga tro­tjä­nar­na i la­get.

– Jag har ju va­rit med se­dan vi gick upp i tre­an, men så här bra har vi in­te va­rit in­nan. Det här är det klart bäs­ta Stafsinge som jag spe­lat i, sä­ger Johansson. Vad be­ror det på?

– Vi har en bra mix i ål­der, en del med ru­tin och en del nya, unga och sug­na kil­lar som vill vi­sa upp sig. Sen har (Pe­ter) Ber­ta till­fört myc­ket ock­så.

Kva­let till di­vi­sion två spe­las i två steg. Först möts två styc­ken se­ri­etvå­or från di­vi­sion tre-se­ri­er­na. Vin­nar­na där ställs se­dan mot det lag som kva­lar från två­an.

För­ra året var Stafsinge nä­ra att tril­la ur di­vi­sion tre. I lör­da­gens li­ve­sän­da match kva­lar de röd­svar­ta nu för spel en se­rie upp. I vä­gen står ett gäng målsnå­la skå­ning­ar.

STAFSINGE STÄLLS UN­DER lör­da­gen mot Lim­hamn/bun­ke­flo, tvåa i di­vi­sion tre söd­ra Gö­ta­land.

– Vi har ju knappt en aning om hur Lim­hamn/bun­ke­flo spe­lar, men de har bå­de gjort många mål (38), och släppt in få mål (15). Vad vi hört ska det va­ra ett ungt lag som

RU­TI­NE­RAD. Tor­björn Johansson har kva­lat upp­åt en gång ti­di­ga­re med Stafsinge, då blev det för­lust.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.