Se­ri­efa­vo­ri­ten vän­tar för HKV

Hallands Nyheter - - Sport - SI­MON CARLS­SON

För­ra året kom OV Helsing­borg sist i Hand­bolls­li­gan. Nu le­der man All­svens­kan. – Det är ab­so­lut en av sä­song­ens svå­ras­te mat­cher, sä­ger trä­na­re Has­se Karls­son om re­san sö­derut.

Det ska dock sä­gas att all­svens­kans ta­bell är väl­digt jämn fy­ra mat­cher in. Ing­et lag är obe­seg­rat och två av la­gen med sex po­äng i top­pen är OV Helsing­borg och HK Varberg.

– DET SER UT att bli en väl­digt jämn se­rie i år ock­så, en kul se­rie att föl­ja för al­la som gil­lar hand­boll, sä­ger Has­se Karls­son.

Han ser ut att få med sig he­la trup­pen ner till Skå­ne, även om det finns osä­ker­het kring en spe­la­re.

– JONTES (LIND­BERG) rygg har krång­lat li­te, men vi får se hur det ser ut på de sista trä­ning­ar­na, sä­ger Karls­son vars lag trä­nar bå­de fre­dag kväll och lör­dag mor­gon. Vad blir vik­tigt mot Helsing­borg?

– Att få till för­svars- och mål­vakts­spe­let är grund­för­ut­sätt­ning­ar­na om man ska ha en chans. De har släppt in väl­digt få mål så vi be­hö­ver få till ett bra kont­rings­spel. Det är ing­en match som kom­mer slu­ta 31-33 di­rekt.

Bild: SUVAD MRKONJIC

TÄTKÄNNING. HK Varberg lig­ger på sam­ma po­äng som se­ri­e­le­dan­de OV Helsing­borg in­för sön­da­gens match.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.