Miss­tänkt upp­gjord Cl-match i Pa­ris

Hallands Nyheter - - Sport -

FOT­BOLL: Frans­ka myn­dig­he­ter ut­re­der miss­tan­kar om match­fix­ning i sam­band med för­ra vec­kans Cham­pi­ons Le­a­gue-mö­te mel­lan Pa­ris Saint-ger­main och Rö­da Stjär­nan, som PSG vann med 6–1.

En­ligt en käl­la nä­ra ut­red­ning­en ska en le­da­re i Rö­da Stjär­nan ha sat­sat sto­ra sum­mor på att den ser­bis­ka fot­bolls­klub­ben skul­le för­lo­ra med en fem­måls­mar­gi­nal.

Bel­grad­klub­ben sä­ger i ett ut­ta­lan­de att man är äck­la­de av miss­tan­kar­na:

”Rö­da Stjär­nan för­ne­kar miss­tan­kar­na gäl­lan­de mat­chen PSG-RÖ­DA Stjär­nan och att nå­gon i klub­ben skul­le va­ra in­blan­dad i någ­ra oe­gent­lig­he­ter”. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.