Fins­ka F1-stjär­nan böt­fälld för bil­krasch

Hallands Nyheter - - Sport -

FORMEL 1: Att und­vi­ka kra­scher i far­ter över 200 kilo­me­ter i tim­men är inga pro­blem för den fin­länds­ke formel 1-fö­ra­ren Ki­mi Rä­ik­kö­nen.

Desto svå­ra­re ver­kar Fer­ra­ri-fö­ra­ren ha ute på ga­tor­na med bi­lar som står stil­la. Rä­ik­kö­nen har fått bö­ter på mot­sva­ran­de 3200 kro­nor för att ha kört in i en par­ke­rad bil i hemsta­den Baar i Schweiz.

Olyc­kan in­träf­fa­de när Rä­ik­kö­nen väj­de för att und­vi­ka att kö­ra in i en mö­tan­de bil och då i stäl­let kra­scha­de in i den par­ke­ra­de bi­len till hö­ger om sig. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.