Rf-ba­sen: ”Det är gi­vet­vis ett bak­slag”

Hallands Nyheter - - Sport -

OLYM­PISKT: Stock­holms­po­li­ti­ker­nas nej till OS 2026 är ett bak­slag, det an­ser Rik­sid­rotts­för­bun­dets ord­fö­ran­de Björn Eriks­son.

”Min inställning har he­la ti­den va­rit att vi ska re­spek­te­ra vad po­li­ti­ker­na sä­ger i frå­gan. Nu har vi ett svar från po­li­ti­ken i Stock­holm. Det är ett gi­vet­vis ett bak­slag”, sä­ger Eriks­son i ett press­med­de­lan­de och fort­sät­ter:

”I och med Stock­holms be­sked i dag be­hö­ver vi sam­rå­da med Sve­ri­ges olym­pis­ka kom­mit­té och Sve­ri­ges pa­ra­lym­pis­ka kom­mit­té och även in­vän­ta be­sked från en till­trä­dan­de re­ge­ring. Vi be­hö­ver ve­ta vad po­li­ti­ken sä­ger bå­de lo­kalt och på re­ge­ringsni­vå”. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.