LÖR­DAG 13 OK­TO­BER

Hallands Nyheter - - Sport -

Su­per­stjär­nan Con­nor Mc­da­vid och hans Ed­mon­ton är till­ba­ka på and­ra si­dan At­lan­ten ef­ter för­ra vec­kans gäst­spel i Scan­di­na­vi­um. I sä­song­ens tred­je Nhl-match ställs la­get mot NY Rang­ers på bor­t­ais. TV10 18.30

Da­mall­svens­kan är till­ba­ka ef­ter lands­lagsup­pe­hål­let och de tre topp­la­gen fort­sät­ter jak­ten på Sm-gul­det. Tre­an Gö­te­borg är fy­ra po­äng ef­ter le­dan­de Pi­teå och ska för­sö­ka be­seg­ra Väx­jö på bor­ta­plan. SVT1 15.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.