Vill be­vi­sa Möl­lers ma­ni­pu­la­tion

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I Nils Berg­mans do­ku­men­tär­se­rie ”Ar­bo­ga­fal­let” fort­sät­ter rät­te­gång­en med mor­det och mord­för­sö­ket på Johanna Möl­lers för­äld­rar. Ef­tersom åkla­ga­ren sak­nar tek­nisk be­vis­ning som kan bin­da Möl­ler till brot­ten fo­ku­se­rar hon på att be­vi­sa att Möl­ler ha­de eko­no­mis­ka mo­tiv och att hon ma­ni­pu­le­ra­de and­ra att ut­fö­ra hand­ling­ar­na. Den fem­te de­len av sex sänds i SVT1 i kväll, den 14 ok­to­ber, men man kan re­dan nu ström­ma de två sista av­snit­ten. SVT Play

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.