Fakta:

Step­hen Hwang

Hallandsposten - - Halmstad -

Ål­der: 60 år.

Fa­milj: Gift för and­ra gång­en. Fick i förs­ta äk­ten­ska­pet tre barn.

Bor: I vil­la ut­an­för Mal­mö, men le­tar över­natt­nings­lä­gen­het i Halm­stad.

Bil: BMW 318 die­sel.

Ak­tu­ell: Har fått ett sex­å­rigt för­ord­nan­de som rek­tor för Högskolan i Halm­stad till och med mars 2023.

Bak­grund: Dok­to­re­ra­de i te­o­re­tisk fy­sik vid Chal­mers i Gö­te­borg 1986. Fors­ka­re i USA i två år (vid Uni­ver­si­ty of Tex­as) samt i Schweiz i två år (vid CERN i Genè­ve, värl­dens störs­ta par­ti­kel­fy­sik la­bo­ra­to­ri­um ). Pro­fes­sor i fy sik­vid Karl stads­u­ni­ver­si­tet 2000. Rek­tor för Linné uni­ver­si­te­tet i Väx­jö och Kal­mar från 2010.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.