Jessica Nils­son, 31 år, en­hets­chef, Halm­stad:

Hallandsposten - - Halmstad -

– Jag är mot­stån­da­re till att vob­ba och tyc­ker att man an­ting­en job­bar el­ler är jag tjä­nar mer än ho­nom. Det är vik­tigt med jäm­ställd­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.