Fakta: Vab­ba och vob­ba

Hallandsposten - - Halmstad -

Vab är en för­kort­ning av ”vård av barn”. Den som stan­nar hem­ma från job­bet för att vår­da ett sjukt barn (upp till tolv år) har rätt till er­sätt­ning från För­säk­rings­kas­san. Den till­fäl­li­ga för­äld­ra­pen­ning­en mot­sva­rar knappt 80 pro­cent av lö­nen, med ett max­tak på 1003 kro­nor per dag och 120 da­gar på ett år. * Vob­ba är en sam­man­drag­ning av att vab­ba och job­ba och in­ne­bär att man job­bar hemifrån sam­ti­digt som man vår­dar ett sjukt barn. Den som vob­bar har in­te rätt att sö­ka er­sätt­ning från För­säk­rings­kas­san, ut­an ska få lön från sin ar­bets­gi­va­re. Det går där­e­mot bra att vob­ba en del av da­gen och vab­ba res­ten. * Den som vob­bar och vab­bar sam­ti­digt, det vill sä­ga får bå­de lön och er­sätt­ning från För­säk­rings­kas­san, kan bli åter­be­tal­nings­skyl­dig och po­li­san­mäld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.