Emi­lie Andre­as­son, 36 år, en­hets­chef, Halm­stad:

Hallandsposten - - Halmstad -

– Det har hänt att jag har kun­nat job­ba hemifrån, men an­nars vab­bar vi kanske tre gång­er om året. Jag och min man för­sö­ker tu­ras om att va­ra hem­ma, men job­bet får sty­ra. Vis­sa da­gar är det svå­ra­re att va­ra hem­ma än and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.