Mats Wall­mark, 48 år, kom­munju­rist, Halm­stad:

Hallandsposten - - Halmstad -

– Jag har vob­bat många fler gång­er än vad jag har vab­bat. Det be­ror för­stås på hur sjukt bar­net är, men för det mesta har det fun­kat. Min fru har vab­bat mer, men då har vi ut­gått från ar­bets­si­tu­a­tio­nen och in­te ifrån vem som tjä­nar mest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.