Eme­lie No­ord, 27 år, stu­de­ran­de, Halm­stad:

Hallandsposten - - Halmstad -

– Vi vab­bar ibland, men har ald­rig vob­bat. Ef­tersom jag plug­gar så blir det ju ing­et eko­no­miskt bort­fall när jag är hem­ma, men be­hö­ver jag va­ra i sko­lan så stan­nar bar­nens pap­pa hem­ma. Jag tyc­ker kon­tak­ter­na med För­säk­rings­kas­san bru­kar fun­ge­ra smi­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.