Pa­trik Lands­dorf, 46 år, säl­ja­re, Halm­stad:

Hallandsposten - - Halmstad -

– Min dot­ter är så li­ten så jag har in­te hun­nit vab­ba än­nu, men bå­de jag och min fru kom­mer nog att vil­ja va­ra hem­ma. Det är möj­ligt att jag kom­mer att vob­ba i stäl­let. Då slip­per man ham­na ef­ter på job­bet, men å and­ra si­dan kanske man in­te är så ef­fek­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.