Me­te­o­ro­log: ”Vå­ren här på all­var”

Hallandsposten - - Halmstad - BENJAMIN TROFF 010-471 51 27 bt@hal­lands­pos­ten.se

Vin­ter­rus­ket ver­kar va­ra över för gott. Den här vec­kan går i sto­ra de­lar i so­lens tec­ken och fram­åt hel­gen kom­mer kvick­silv­ret rö­ra sig upp­åt två­siff­rigt.

Men den hal­länds­ka vec­kan in­leds med li­te mer grå­mu­let vä­der.

– Un­der tis­dag– ons­dag kom­mer det att bli väx­lan­de mol­nig­het med någ­ra lo­ka­la sku­rar, sä­ger Kristof­fer Mo­la­rin, me­te­o­ro­log på Foreca.

I ka­len­dern bör­jar vi när­ma oss april och det kom­mer ock­så att mär­kas av på väd­ret. Mil­da­re luft tar sig in över lan­det och vec­ko­slu­tet kom­mer bli rik­tigt be­hag­ligt.

Från och med tors­dag och he­la vägen in i hel­gen tit­tar den rik­ti­ga vår­vär­men fram. Det ska bli myc­ket sol, få moln och tro­ligt­vis ing­en ne­der­börd.

– Man kan skat­ta sig lyck­lig till hel­gen. Det är fort­satt mild luft som ström­mar upp­åt, så det kom­mer va­ra upp­åt två­siff­rigt he­la vec­ko­slu­tet. Nu är vå­ren här på all­var, sä­ger Kristof­fer Mo­la­rin.

Ett ly­san­de lä­ge att la­pa li­te upp­pig­gan­de vår­sol, med and­ra ord.

Bild: RO­BERT ERIKSSON/ARKIV

STRÅ­LAN­DE. Om vä­der­pro­gno­sen stäm­mer får vi här­ligt sol­sken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.