Kniv­be­väp­nad yng­ling kräv­de peng­ar

Hallandsposten - - Halmstad -

EKETÅNGA: Strax ef­ter kloc­kan halv tre på mån­dags­ef­ter­mid­da­gen ring­de te­le­fo­nen hos po­li­sen i Halm­stad.

– Det är en kvin­na som ring­er in och sä­ger att det är nå­gon som har va­rit hem­ma hos hen­ne och ringt på dör­ren, och när hon går och öpp­nar ser hon en man med kniv som sä­ger att han vill ha peng­ar, sä­ger Pe­ter Ad­lers­son, pressta­les­man på po­li­sen.

Kvin­nan age­ra­de snabbt – hon smäll­de igen dör­ren, lås­te och ring­de ef­ter po­li­sen. När patrul­len kom fram till kvin­nans bo­stad i Eketånga var man­nen bor­ta.

– Han var 15–18 år och mörk­klädd som kvin­nan be­skri­ver det, sä­ger Pe­ter Ad­lers­son.

Den kniv­be­väp­na­de yng­ling­en kom allt­så in­te över någ­ra peng­ar och kvin­nan kla­ra­de sig ut­an fy­sis­ka ska­dor.

– Men hon var väl­digt skär­rad för­stås, sä­ger Pe­ter Ad­lers­son.

Po­li­sen har upp­rät­tat en an­mä­lan om för­sök till rån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.