Tre greps med hjälp av be­vak­nings­grupp

Hallandsposten - - Laholm - JONATAN GERNES 010-471 50 98 jg@hal­lands­pos­ten.se

Vallberga be­vak­nings­grupp tog i sön­dags upp jak­ten på en bil med släp. Ge­nom fri­vil­liggrup­pens in­sats kun­de po­li­sen gri­pa tre per­so­ner mis­s­tänk­ta för stöld.

Po­li­sen fick det förs­ta sam­ta­let strax ef­ter kloc­kan fem på kväl­len. Be­vak­nings­grup­pen låg då bakom en bil med släp. Per­so­ner från bi­len ha­de setts stjä­la ben­sin vid en bo­stad.

Be­vak­nings­grup­pen följ­de ef­ter for­do­net. Fär­den gick för­bi Månstorps gård och vi­da­re mot kus­ten.

UTMED VÄGEN DUMPADE bi­len slä­pet och fort­sat­te fär­den mot Mell­byst­rand.

På Söd­ra Sned­vä­gen i Mell­byst­rand fick man till slut stopp på for­do­net.

Tre per­so­ner som fär­da­des i bi­len greps mis­s­tänk­ta för stöld.

PO­LI­SEN HAR IDEL lovord till be­vak­nings­grup­pen.

– Tack va­re ett bra in­gri­pan­de från Vallberga be­vak­nings­grupp har vi fått tag på de här tre per­so­ner­na, sä­ger Björn Astell vid La­holmspo­li­sen.

De tre grip­na per­so­ner­na är en 54-årig man och 49-årig kvin­na från Helsing­borg och en 28-årig man med okänd adress. 54-åring­en kör­de bi­len. Han miss­tänks även för ratt­fyl­le­ri och grov olov­lig kör­ning.

En­ligt upp­gift till po­li­sen ska tri­on bland an­nat ha stu­lit en mo­tor­såg från en bo­stad i Eden­ber­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.