Fakta:

In­brott i Laholm

Hallandsposten - - Laholm -

2005: 99

2006: 127

2007: 82

2008: 91

2009: 151

2010: 99

2011: 156

2012: 101

2013: 74

2014: 76

2015: 51

2016: 37

* Sta­tisti­ken gäl­ler bo­stads­in­brott i Laholm i bå­de vil­lor och lä­gen­he­ter.

* Den 12 no­vem­ber 2015 in­för­de re­ge­ring­en till­fäl­li­ga gräns­kon­trol­ler, som fort­fa­ran­de finns kvar. De tros ha haft po­si­ti­va ef­fek­ter på in­brotts­ligor som fär­dats över grän­ser­na för att be­gå brott och kan va­ra en pus­sel­bit i att för­kla­ra sta­tisti­ken se­dan dess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.