Kas­sa­skåp dum­pa­des i Skå­ne

Hallandsposten - - Laholm - JONATAN GERNES

Ett kas­sa­skåp stals vid ett bo­stads­in­brott på Ryss­ga­tan i Laholm i fre­dags. Da­gen ef­ter hit­ta­des det upp­brut­na kas­sa­skå­pet dum­pat ut­an­för Helsing­borg.

När äga­ren kom hem i fre­dags upp­täck­te han att nå­gon ha­de va­rit in­ne i bo­sta­den un­der ef­ter­mid­da­gen.

Tju­var­na ha­de bru­tit sig in och kom­mit över ett kas­sa­skåp och li­te kon­tan­ter.

Da­gen ef­ter, i lör­dags vid 10-ti­den på för­mid­da­gen, åter­fanns kas­sa­skå­pet i nord­väst­ra Skå­ne. En för­bi­pas­se­ran­de hit­ta­de det slängt på en grus­väg in­till ett el­skåp på Lju­se­kulla­vä­gen strax ös­ter om Helsing­borg. Kas­sa­skå­pet var upp­bru­tet. I det låg pass och di­ver­se and­ra pap­per kvar, som gjor­de att po­li­sen lätt kun­de här­le­da det till in­brot­tet i Laholm.

Po­li­sen har i nu­lä­get ing­en miss­tänkt gär­nings­man för stöl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.