Ratt­full bil­fö­ra­re sak­na­de kör­kort

Hallandsposten - - Laholm -

HISHULT: En ratt­full bil­fö­ra­re stop­pa­des av po­li­sen i Hishultstrak­ten vid 18-ti­den i fre­dags.

Den 58-åri­ga kvin­nan, som är bo­satt i La­holms kom­mun, blås­te mot­sva­ran­de strax över 0,9 pro­mil­le al­ko­hol i blo­det. Hon sak­nar dess­utom kör­kort. Bi­len ha­de hon lå­nat av en kom­pis i Små­land. Han miss­tänks nu ock­så för brott, så kal­lat tillå­tan­de av olov­lig kör­ning. Po­li­sen an­ser att han bor­de ha känt till att kvin­nan in­te får lov att kö­ra bil.

Vid un­ge­fär sam­ma tid stop­pa­de po­li­sen ock­så en an­nan bil­fö­ra­re i Hishult. Det var 47-årig man, från kom­mu­nen, som sak­na­de kör­kort och nu miss­tänks för grov olov­lig kör­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.