Kon­tan­ter stals ur bo­stad i Gam­le­by

Hallandsposten - - Laholm -

GAM­LE­BY: Kon­tan­ter och even­tu­ellt ock­så smyc­ken har stu­lits vid ett in­brott på Kyr­kogränd i Gam­le­by i Laholm.

Nå­gon har kros­sat ett föns­ter och ställt till med stor ore­da i den drab­ba­de bo­sta­den.

En­ligt an­mä­lan till po­li­sen sak­nas bå­de eu­ro och dans­ka kon­tan­ter, samt tro­li­gen ock­så smyc­ken.

In­brot­tet äg­de rum nå­gon gång mel­lan kloc­kan halv nio och halv el­va i sön­dags kväll.

Det äld­re pa­ret som bor i bo­sta­den var in­te hem­ma vid till­fäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.