Bru­ket ska tes­ta sä­ker­hets­ven­ti­ler

Hallandsposten - - Hylte -

HYL­TE­BRUK: Sto­ra En­so kom­mer att ge­nom­fö­ra ett test av sä­ker­hets­ven­ti­ler­na den 17 april och då kan blås­ljud från ång­an hö­ras över sam­häl­let. Kon­trol­len görs till­sam­mans med ett ac­kre­di­te­rat kon­troll­or­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.