SPI går in­te att tro på

Hallandsposten - - Hp-Läsaren -

PO­LI­TIK. SPI i Halm­stad ha­de in­för in­ne­va­ran­de man­dat­pe­ri­od ett av­tal med Fem­klö­vern i Halm­stads kom­mun­full­mäk­ti­ge. Det­ta svek man på ett an­märk­nings­värt sätt när bud­ge­ten skul­le tas 2016. Till och med ord­fö­ran­den var emot sve­ket, men höll sig un­dan KF:S bud­get­mö­te.

Ar­nold Gustavs­son, ti­di­ga­re ord­fö­ran­den, läm­na­de par­ti­et på ett kon­se­kvent och rak­ryg­gat sätt.

Med den Ju­das Is­ka­ri­ot­po­li­tik SPI i Halm­stad upp­vi­sar kan ing­en tro på dem läng­re. Än mind­re rösta på dem i kom­man­de val. För SPI i Halm­stads kän­ne­dom med­de­las att va­len till kom­mun­full­mäk­ti­ge är per­son­li­ga.

Vi­tryg­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.