Kli­mat­ho­tet kan in­te för­ne­kas bort

Hallandsposten - - Hp-Läsaren - RE­PLIK Svar till Hå­kan ”hu­ma­nist”, 14/3

KLIMAT. Mänsk­lig­he­tens störs­ta pro­blem är de ho­tan­de kli­mat­ka­ta­stro­fer­na. Ett då­ligt sätt att mö­ta pro­blem är att för­ne­ka dem. ”Do­nald Trump har tänkt att rät­ta till den lögn­ak­ti­ga de­len av kli­mat­po­li­ti­ken” skri­ver du. USA:S nu­va­ran­de pre­si­dent, som är en de­ma­go­gisk lögna­re och fak­ta­för­ne­ka­re, har en kli­mat­syn som ut­gör en stor fa­ra in­te ba­ra för USA för ut­an he­la vär­den.

Nis­se vid Nis­san

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.