På cykel ge­nom en spökstad

Hallandsposten - - Sverige/Världen - FOTO: FELIPE DANA/AP

■■En poj­ke cyklar i en del av väst­ra Mo­sul som ny­li­gen be­fri­ats av re­ge­rings­styr­kor­na. Kam­pen om IS sista sto­ra fäs­te i Irak går vi­da­re och i mit­ten finns ci­vil­be­folk­ning­en. Nä­ra 100 000 har tving­ats på flykt se­dan sla­get om Mo­sul in­led­des i ok­to­ber i fjol, en­ligt siff­ror från FN:S mi­gra­tions­or­gan IOM. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.