Öst­ti­mor väl­jer pre­si­dent

Hallandsposten - - Sverige/Världen -

■■ÖST­TI­MOR. In­vå­nar­na i den unga na­tio­nen Öst­ti­mor gick rös­ta­de i går i det förs­ta va­let se­dan FN:S freds­be­va­ran­de styr­kor läm­na­de lan­det 2012. Va­let till pre­si­dent­pos­ten, som främst är ce­re­mo­ni­ell, tros kun­na bi­dra till enig­het i lan­det.

Det rå­der ing­en brist på ut­ma­ning­ar i Öst­ti­mor, med en ar­bets­lös­hets­siff­ra på 60 pro­cent, re­gel­bund­na vålds­ut­brott och ett stort be­ro­en­de av ol­je­in­koms­ter.

Den fö­re det­ta re­bel­len Fran­ci­sco Gu­ter­res, känd un­der sol­dat­nam­net ”Lu Olo”, tros ta hem va­let.(tt)

FOTO: KANDHI BARNEZ/AP

Män­ni­skor kö­ar ut­an­för en val­lo­kal i hu­vud­sta­den Di­li i Öst­ti­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.