Spring­a­res nya jobb ut­reds

Hallandsposten - - Sverige/Världen -

■■SAM­HÄL­LE. Po­li­sen ut­re­der Pe­ter Spring­a­res nya upp­drag som krö­ni­kör för den al­ter­na­ti­va ny­hets­saj­ten Ny­he­ter Idag. Rol­len kan va­ra ofören­lig med hans jobb, me­nar po­li­sen.

– Vi tit­tar på det, sä­ger Mats Ny­lén, kom­mu­ni­ka­tions­chef vid po­lis­re­gi­on Bergs­la­gen.

Po­lis­för­bun­det är kri­tiskt till Pe­ter Spring­a­res nya upp­drag.

– Det är olämp­ligt, sä­ger ord­fö­ran­de Le­na Nitz. Tyc­ker du att po­li­sen ska tillå­ta ho­nom att job­ba som krö­ni­kör?

– Det får ar­bets­gi­va­ren be­dö­ma. Det är bra att de ut­re­der det. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.