Utvis­nings­me­tod Jo-an­mäls

Hallandsposten - - Sverige/Världen -

■■FLYKTINGKRISEN. Gräns­po­li­sen i re­gi­on Syd för­dubb­la­de an­ta­let utvis­ning­ar och av­vis­ning­ar för­ra året jäm­fört med 2015. En del av per­so­ner­na hit­ta­des ge­nom so­ci­al­tjäns­ten – en me­tod som har Jo­an­mälts.

– Det har va­rit en fram­gångs­rik me­tod, sä­ger Pa­trik Eng­ström, na­tio­nell chef för gräns­po­li­sen, till TT.

To­talt ut­vi­sa­de el­ler av­vi­sa­de gräns­po­li­sen i re­gi­on Syd 2 559 per­so­ner un­der 2016 – året in­nan var siff­ran 1 273 per­so­ner, rap­por­te­rar Syd­svens­kan. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.