Fler får be­ta­la stat­lig skatt 2018

Hallandsposten - - Sverige/Världen -

■■PO­LI­TIK. Väns­ter­par­ti­et och re­ge­ring­en är över­ens om att ti­o­tu­sen­tals fler ska be­ta­la stat­lig skatt näs­ta år. Det ska ge 2,7 mil­jar­der ex­tra till stats­kas­san.

Den som 2018 tjä­nar över 38 200 kro­nor i må­na­den, mot­sva­ran­de en års­in­komst på 458 800, ska be­ta­la stat­lig skatt.

Mo­de­ra­ter­na och Li­be­ra­ler­na är myc­ket kri­tis­ka till att fler får be­ta­la stat­lig skatt.

– Fler får be­ta­la mer ba­ra för att de kal­las högin­komst­ta­ga­re, sä­ger Ulf Kris­ters­son (M). (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.