Osä­kert om ny Lin­na-rät­te­gång

Hallandsposten - - Sverige/Världen -

■■BROTT. En ny rät­te­gång är pla­ne­rad för den livs­tids­döm­de Kaj Lin­na. Ef­ter Högs­ta dom­sto­lens res­nings­be­slut vill åkla­ga­ren att fal­let tas upp på nytt. Men Lin­nas ad­vo­kat Tho­mas Mag­nus­son, som be­fin­ner sig på en ut­lands­re­sa och än­nu in­te fått till­fäl­le att pra­ta med sin kli­ent, är in­te sä­ker på att det fak­tiskt blir en rät­te­gång.

– Jag är in­te sä­ker på att det blir en ny för­hand­ling. Åkla­ga­ren har ju in­te slut­fört sin egen för­un­der­sök­ning än, sä­ger han. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.