Låt oss hål­la tum­mar­na.

Hallandsposten - - Sverige/Världen -

■■CHAR­LES BAM­BA­RA, ta­les­per­son för Fn­in­sat­sen Monusco, skri­ver till TT att han av­bö­jer att ge en in­ter­vju om den svens­ka Fn­ex­per­ten som för­svann i Kon­go­kins­ha­sa för en vec­ka se­dan med tan­ke på att det in­te finns någon­ting nytt att be­rät­ta. Sä­ker­hets­rå­det ska ta upp den freds­be­va­ran­de in­sat­sen i Kon­go­kins­ha­sa un­der ett mö­te i dag. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.