Vi är re­do att in­le­da för­hand­ling­ar.

Hallandsposten - - Sverige/Världen -

■■MAR­GA­RI­TIS SCHI­NAS, Eu­kom­mis­sio­nens chefsta­les­man, om beske­det att Stor­bri­tan­ni­en in­le­der pro­ces­sen ut ur EU ons­dag näs­ta vec­ka. Då åbe­ro­par Stor­bri­tan­ni­en ar­ti­kel 50, ut­trä­desklau­su­len. Det spar­kar igång en tvåårs­pro­cess då vill­ko­ren för se­pa­ra­tio­nen ska för­hand­las fram. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.