Häf­ti­ga stri­der i Da­mas­kus

Hallandsposten - - Sverige/Världen -

■■SY­RI­EN. Flyg bom­bar re­bell­po­si­tio­ner i öst­ra Da­mas­kus och sy­ris­ka re­ge­rings­styr­kor tar till­ba­ka po­si­tio­ner som för­lo­rats i en re­bel­lof­fen­siv, upp­ger en mi­li­tär källa.

En­ligt brit­tisk­ba­se­ra­de op­po­si­tio­nel­la Sy­ris­ka män­ni­sko­rättsob­ser­va­to­ri­et (SOHR) ska häf­ti­ga stri­der ha ägt rum i de nord­öst­ra de­lar­na av Da­mas­kus.

– Re­ge­ring­en och dess al­li­e­ra­de och ta­git till­ba­ka ini­ti­a­ti­vet och at­tac­ke­rar de grup­per som ut­för­de går­da­gens at­tack, sä­ger Abd al-rah­man, chef för SOHR. (Tt-afp-reuters)

FOTO: A ALMOHIBANY/AFP

En op­po­si­tio­nell sol­dat av­los­sar en kulspru­ta i de öst­ra ut­kan­ter­na av Da­mas­kus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.