Sä­ker land­ning för Iss-ra­ket

Hallandsposten - - Sverige/Världen -

■■RYM­DEN. Ett obe­man­nat rymd­skepp som skic­ka­des till In­ter­na­tio­nel­la rymd­sta­tio­nen (ISS) i slu­tet av feb­ru­a­ri har nu åter­vänt, med­de­lar rymd­fö­re­ta­get Spa­ce X.

Det pri­va­ta fö­re­ta­get har USA:S rymd­sty­rel­se Na­sas upp­drag att skö­ta frakt till ISS, och är en­ligt ny­hets­by­rån AFP det en­da vars rymd­kap­sel – be­nämnd Dra­gon – kan fö­ra forsk­nings­pro­ver och an­nat käns­ligt ma­te­ri­al till­ba­ka till jor­den.

Spa­ce X har lagt upp en bild på kap­seln när den just fis­kats upp ur vatt­net ut­an­för Mex­i­ko. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.