Po­lis fick av­bry­ta gym­na­si­e­fest

Hallandsposten - - Sverige/Världen -

■■SAM­HÄL­LE. Po­lis fick i hel­gen av­bry­ta en till­ställ­ning i Jön­kö­ping se­dan fes­ten ur­ar­tat. En­ligt po­li­sen fanns när­ma­re 150 ung­do­mar i en lo­kal som en­bart fick in­rym­ma 50 per­so­ner och fle­ra av del­ta­gar­na var kraf­tigt be­ru­sa­de, upp­ger lo­ka­la me­di­er. En 14-årig flic­ka fick, en­ligt SVT Ny­he­ter Jön­kö­ping, fö­ras till sjuk­hus i am­bu­lans.

– När patrul­len kom dit var det väl­digt hög be­rus­nings­grad och samt­li­ga var un­der 18, sä­ger Mar­cus Ane­fur, grupp­chef vid po­li­sen till Jön­kö­pings-pos­ten. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.