Pa­ki­stan öpp­nar gräns

Hallandsposten - - Sve­ri­ge/Värl­den -

■■PA­KI­STAN. Ef­ter en må­nads stäng­ning har Pa­ki­stans pre­miär­mi­nis­ter be­ord­rat att de två sto­ra grän­sö­ver­gång­ar­na till Af­gha­nis­tan ome­del­bart öpp­nas. Pa­ki­stan för­sök­te bom­ma igen grän­sen ef­ter blo­di­ga terror­dåd som kräv­de över 100 liv i feb­ru­a­ri. Stäng­ning­en har fått sto­ra hu­ma­ni­tä­ra kon­se­kven­ser.

– Vi hop­pas att af­ghans­ka re­ge­ring­en vid­tar al­la nöd­vän­di­ga åt­gär­der för att un­dan­rö­ja skä­len till stäng­ning­en, sä­ger pre­miär­mi­nis­ter Na­waz Sha­rif i Isla­ma­bad. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.