Först trod­de jag att det var en väl­digt stor få­gel som träf­fa­de ving­en och för­svann.

Hallandsposten - - Sverige/Världen -

■■EN PAS­SA­GE­RA­RE om­bord det Saab­plan som i fre­dags tap­pa­de en pro­pel­ler un­der in­flyg­ning­en till Syd­neys in­ter­na­tio­nel­la flyg­plats. Pla­net lan­da­de med ba­ra en pro­pel­ler. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.