Fakta: Kam­panj som hyl­lar olik­he­ter

Hallandsposten - - Familj - Källa: SVENS­KA DOWN­FÖR­E­NING­EN

In­ter­na­tio­nel­la Downs syndrom-da­gen upp­märk­sam­mas var­je år den 21 mars.

* Ini­ti­a­ti­vet ”Rocka Soc­kor­na” den 21 mars kom­mer ur­sprung­li­gen från USA med nam­net ”Rock your socks”.

* Kam­pan­jen Rocka Soc­kor­na hand­lar om att man ska ta på sig oli­ka sor­ters soc­kar och drivs i dag av Svens­ka Down­för­e­ning­en.

* Bud­ska­pet man vill för­med­la är: ”Män­ni­skor är som strum­por. Oli­ka.”

* Den van­li­gas­te formen av Downs syndrom in­ne­bär att man har tre ex­em­plar av kro­mo­som nummer 21. Där­för upp­märk­sam­mas In­ter­na­tio­nel­la Downs syndrom-da­gen den 21 mars.

* I so­ci­a­la me­di­er tag­gas kam­pan­jen med #roc­ka­soc­kor­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.