Drott än­nu utelåst

Hallandsposten - - Sidan 1 - CARL FREDRIK JOHANSSON

A-lagsträ­nar­na har fått ta sa­ken i eg­na hän­der i hopp om att räd­da kris­klub­bens ex­istens.

Fre­da­gens kraf­ti­ga regn över Halland drab­bar fot­bolls­klub­bar­na hårt. Halm­stads kom­mun har stängt al­la na­tur­gräs­pla­ner för mat­cher i hel­gen. Även i Laholm är det pro­blem.

I Halm­stad är det ett 50-tal gräs­pla­ner som på­ver­kas.

– Det står vat­ten på pla­ner­na, det är sjö­ar. Se­dan tar vi ett ett nytt be­slut på mån­dag, sä­ger kom­mu­nens id­rotts­plats­chef Jo­nas Ei­der­gård.

I stäl­let hän­vi­sas la­gen i möj­li­gas­te mån till konst­gräs­pla­ner­na på Halm­stad are­na, Ske­da­la­heds id­rottspark och Kär­le­kens IP.

Stop­pet drab­bar bland an­nat Hal­mi­as her­rar, vars di­vi­sion 2-match mot Eskils­min­ne på lör­da­gen – som ti­di­ga­re i vec­kan flyt­ta­des från Ör­jans vall till Halm­stad are­nas A-plan – nu änd­ras igen till en av are­nans konst­gräs­pla­ner. Ny av­sparks­tid är kloc­kan 16.15.

I Laholm flyt­tas lör­da­gens di­vi­sion 3-der­by mel­lan La­holms FK:S och Snöstorp Ny­hems her­rar till Glän­ninge parks konst­gräs.

– A-pla­nen är som en vat­ten­po­lo­plan, rap­por­te­rar LFK:S trä­na­re Peter Åberg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.