14-åring an­mäld för ofre­dan­de på bo­en­de

Hallandsposten - - Laholm -

LAHOLM: Per­so­na­len på ett hvb-hem i La­holms kom­mun har po­li­san­mält en 14-årig poj­ke för ofre­dan­de. Poj­ken var upp­rörd och läm­na­de i tis­dags kväll ett mö­te på bo­en­det med or­den att han ”skul­le knul­la” en kvinn­lig med­ar­be­ta­re i per­so­na­len. Hon kän­de obe­hag av det vul­gä­ra ut­ta­lan­det.

En­ligt po­li­sen finns det vitt­nen som har hört det he­la. Med hän­syn till poj­kens ringa ål­der, och att han in­te är straff­myn­dig, kom­mer po­li­sen att läm­na över ären­det till so­ci­al­tjäns­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.