Kom­men­ta­rer om allt, allt, allt och ingen­ting

Hallandsposten - - Hpläsaren -

ÅSIK­TER. Det är snart dags att in­fö­ra nå­got slags ”di­gi­talt kör­kort” för att an­vän­da da­to­rer, pad­dor och te­le­fo­ner.

Al­la tyc­ka­re, självut­nämn­da ex­per­ter och för­stå­sig­på­a­re på nä­tet, åsik­ter och kom­men­ta­rer, om allt, allt, allt och ingen­ting. Min skärm är full av di­gi­ta­la an­al­fa­be­ter, och då me­nar jag in­te hur man sta­var och sät­ter kom­ma­tec­ken och punk­ter, det är in­te det vik­ti­ga, men kans­ke hur man ut­tryc­ker sig, tän­ker, in­nan man tryc­ker på ”sänd”. Jag stäng­er ner – log­gar ut.

Skrul­le konst­när

Bild: HÅKON MOSVOLD LARSEN

STRID STRÖM. Det är åsik­ter om allt, allt och ingen­ting på nä­tet, tyc­ker skri­ben­ten som fått nog.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.