En an­hål­len för dub­bel­mord

Hallandsposten - - Sverige/världen -

BROTT. En man har på san­no­li­ka skäl an­hål­lits för det upp­märk­sam­ma­de dub­bel­mor­det på en gård ut­an­för Man­torp i ju­ni.

”Po­li­sens sys­te­ma­tis­ka och ut­hål­li­ga kart­lägg­nings­ar­be­te har lett fram till att vi lyc­ka­des iden­ti­fi­e­ra en miss­tänkt man. Den­na man är ti­di­ga­re okänd för oss”, sä­ger vice chefs­å­kla­ga­re Eva Ne­mec Nordh vid åkla­gar­kam­ma­ren i Lin­kö­ping i ett press­med­de­lan­de.

Man­nen an­hölls i sin från­va­ro i går för­mid­dag och po­li­sen kun­de se­na­re gri­pa ho­nom. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.