Se värl­dens mins­ta talkshow

Hallandsposten - - Folk & Familj -

* Mis­sa­de du ”Ba­gar­stu­gan – Värl­dens mins­ta talkshow” i går? I så fall kan du gå in på HP:S sajt och tit­ta – där finns förs­ta av­snit­tet. Du får mö­ta Mats ”MP” Pers­son, mu­si­ker, Maria Mengre­li, danspe­da­gog, samt Bengt ”Ben” Olan­der, fö­re­ta­ga­re. Han­na Dahl­berg Leu­hu­sen är pro­gram­le­da­re och hon sam­ta­lar med si­na gäs­ter om – ja, li­vet.

Bild: RO­GER LARSSON

TALKSHOW OM LI­VET. Ca­mil­la Bon­des­son, Han­na Dahl­berg Leu­hu­sen och Mar­tin Holm­berg är någ­ra av dem som job­bar med ”Ba­gar­stu­gan – Värl­dens mins­ta talkshow.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.