Li­te om: An­ton Körberg

Hallandsposten - - Folk & Familj -

* Fyl­ler: 40 år den 19 sep­tem­ber.

* Gör: Ra­di­opra­ta­re, skå­de­spe­la­re, mu­si­ker.

* Bor: Kungs­hol­men i Stockholm.

* Fa­milj: Gift med Kaj­sa, so­nen Wal­ter, 2,5 år.

* Så fi­rar jag fö­del­se­da­gen: Med en fa­mil­je­mid­dag. ”Med störs­ta san­no­lik­het blir det nå­got gril­lat, för att man vill vri­da det sista ur som­ma­ren och ba­ra hop­pas på att det in­te reg­nar, el­ler snö­ar – Gud för­bju­de.”

* Om att fyl­la 40: ”Det är ing­et jag bryr mig om.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.