16 SEP­TEM­BER

Hallandsposten - - Folk & Familj -

* För 25 år se­dan. 1992 höj­de Riks­ban­ken rän­tan till 500 pro­cent. Åt­gär­den var ett de­spe­rat för­sök att för­sva­ra kro­nans fas­ta väx­el­kurs. För­sö­ket miss­lyc­ka­des, och tre da­gar se­na­re släpp­tes vär­det på kro­nan fritt.

* För 45 år se­dan. 1972 av­slu­ta­des ori­en­te­rings-vm i Sta­re Spla­vy i då­va­ran­de Tjec­ko­slo­va­ki­en. Sve­ri­ges herr­lands­lag tog guld, me­dan da­mer­nas lag fick se sig slag­na av Fin­land med tio se­kun­der.

* För 50 år se­dan. 1967 rå­ka­de en hust­ru­mör­da­re i Hö­ka­räng­en ut­an­för Stockholm av­slö­ja sig själv i sam­band med mor­det. Den svart­sju­ke man­nen ha­de näm­li­gen ti­di­ga­re gömt in­spel­nings­ut­rust­ning i bo­sta­den, och rå­ka­de nu do­ku­men­te­ra sitt eget illdåd, när han sköt sin hust­ru. In­spel­ning­en blev se­dan åkla­ga­rens främs­ta be­vis i rät­te­gång­en. i Mün­chen tap­par ur det förs­ta öl­fa­tet (och det vill många) bör man för­sö­ka få plats i Schot­ten­ha­mel-täl­tet fö­re lunch­tid i dag. Zum Wohl!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.