Så myc­ket kos­tar skol­ma­ten i Halland

Hallandsposten - - Hylte -

Per elev och år:

* Hyl­te kom­mun: 6975 kro­nor.

* Halm­stads kom­mun: 4900 kro­nor.

* La­holms kom­mun: 6900 kro­nor.

* Fal­ken­bergs kom­mun: 6500 kro­nor.

* Var­bergs kom­mun: 6000 kro­nor.

* Kungs­bac­ka kom­mun: 5900 kro­nor.

* Ge­nom­snitt i Halland: 6 196 kro­nor.

* Ge­nom­snitt i Sve­ri­ge: 6 100 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.