Fler fall av smitt­sam häst­sjuk­dom

Hallandsposten - - Sverige -

HELSING­BORG: Yt­ter­li­ga­re två häs­tar miss­tänks ha in­sjuk­nat i den smitt­sam­ma sjuk­do­men kvar­ka på Helsing­borgs fält­ritt­klubb. Se­dan ti­di­ga­re har sjuk­do­men be­kräf­tats hos en pon­ny på rid­klub­ben. Den sat­tes i ka­ran­tän och sam­ti­digt fat­ta­des be­slut om att iso­le­ra al­la häs­tar på sko­lan. Det är än­nu in­te be­kräf­tat om de två and­ra häs­tar­na li­der av kvar­ka, men bå­da har fe­ber som är ett ty­piskt symp­tom, rap­por­te­rar Helsing­borgs Dag­blad. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.