Ej för­o­re­nad hav­re

Hallandsposten - - Konsument -

* En­ligt Livs­me­dels­ver­ket kan de som har glu­te­nin­to­le­rans prö­va hav­re i kos­ten i sam­råd med lä­ka­re och di­e­tist. Den­na hav­re ska va­ra spe­ci­al­fram­ställd så att den in­te in­ne­hål­ler för­ore­ning­ar av ve­te, råg el­ler korn. Så­dan hav­re får mär­kas ”glu­ten­fri”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.